URkraft – bevægelsen tilbage til livet starter i fællesskabet

I udslusningstilbuddet URkraft – mænd, natur og fællesskab bruger vi naturen som metodisk ramme i vores arbejde med at skabe tillid, relationer og fællesskab mellem mænd, der er på vej tilbage til livet efter en livsændrende sygdom.

Det gør vi, for at mændene kan danne værdifulde netværk og styrke deres mentale sundhed og dermed står bedre rustet til at tage fat på livet igen.

Vi laver bål, brygger bålkaffe, laver enkelte fysiske øvelser tilpasset målgruppen og sidder om bålet og snakker om emner, der vedrører mændenes bevægelse tilbage mod livet.

Formålet med tilbuddet er med andre ord at være et afsæt til det liv, der venter.

Tilbuddet er designet og udviklet af Mandefællesskabers stifter og ejer, Bo Johannes Thiesen, og drives og faciliteres af Mandefællesskabers team og samarbejdspartnere.

Hvem kan deltage?

  • mandlige borgere der er under udslusning fra et sundhedscenter
  • et forløb varer 8 uger med ét møde om ugen á to timer i dagtimerne ved et shelter, naturskole eller anden naturskøn lokation
  • der er plads til op til 12 deltagere på et forløb

Forskning og viden om mænd, natur og fællesskaber

  • Et forskningsprojekt undersøger naturen og skovens indvirkning på mænd i livskrise.
  • Ny forskning fra SDU viser, at naturen kan have afgørende betydning for, om vi overlever vores sygdomme og får mere livskvalitet.
  • I Storbritannien er læger begyndt at udskrive såkaldte ‘grønne og sociale recepter‘, idet man kan se, at naturoplevelser og fællesskab kan lindre angst, ensomhed og depression.
  • Én af flere grunde til, at URkraft – mænd, natur og fællesskab har sin base i naturen med bålet som et centralt element skyldes bålets indvirkning på det parasympatiske nervesystem, som en forsker uddyber i denne artikel i Videnskab.dk.
  • Find undersøgelser om mænds sundhed på Forum for Mænds Sundhed hjemmeside

Er jeres sundhedscenter interesseret?

Er jeres sundhedscenter interesseret i at høre mere om opbygningen af URkraft – mænd, natur og fællesskab, er I meget velkomne til at kontakte Mandefællesskaber.