URkraft – bevægelsen mod arbejdsmarkedet starter i fællesskabet

I tilbuddet URkraft – mænd, natur og fællesskab bruger vi naturen og mandefællesskabet som metodisk ramme i vores arbejde med at skabe tillid, relationer og fællesskab mellem mandlige borgere i udsatte positioner.

Det gør vi, for at borgerne kan danne værdifulde netværk og – individuelt og i fællesskab – identificere g(l)emte ressourcer og kompetencer og dermed starte en bevægelse mod arbejdsmarkedet i form af praktik eller lønnede timer hurtigst muligt sideløbende med deltagelse i indsatsen.

Virkeligheden virker – det gør naturen og fællesskabet også

Vi ved bl.a. fra JobFirst og BIP-projektet, at virkeligheden virker.
Vi ved også fra forskning og undersøgelser, at ophold i naturen og fællesskabet i form af at føle social integration virker positivt på vores mentale sundhed.

Og for de borgere, der af den ene eller anden grund står i udsatte positioner, og hvor virkeligheden ikke virker i første omgang, er der brug for at styrke deres mentale sundhed og tro på egne evner, før virkeligheden for alvor virker.

Fordi vi ved, at virkeligheden virker, så har vi i indsatsen fokus på så hurtigt så muligt at få etableret løntimer eller praktik til den enkelte sideløbende med deltagelse i vores indsats.
URkraft-indsatsen må dog aldrig stå i vejen for en virksomhedsrettet indsats. Derfor planlægges den enkeltes deltagelse i URkraft, således det passer med deltagelsen i den virksomhedsrettede indsats. Når den enkelte er startet op i en virksomhedsrettet indsats, har vi fuldt fokus på, hvordan vi kan fastholde den enkelte i de lønnede timer eller praktikken, så han for alvor bider sig fast op opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvad laver vi?

Gennem forløbet træner vi at være en aktiv del af et fællesskab, der på flere måder afspejler det at kunne indgå i et arbejdsfællesskab.
Vi vandrer i skoven, arbejder med vores fysik, bygger tømmerflåder, sanker og hugger brænde, laver bål og bålmad, brygger bålkaffe og snakker – i tillidsbaserede samtaler – om emner, der vedrører mændenes bevægelse mod arbejdsmarkedet.

Indsatsen er designet og udviklet af Mandefællesskabers stifter, Bo Johannes Thiesen, og drives og faciliteres af Mandefællesskabers team og samarbejdspartnere.

Her kan du du læse, hvad vi mener med, og hvordan vi bruger begrebet udsatte positioner i vores arbejde med mændene.

“Mændene i skoven”

P1’s Baglandet følger vores URkraft-mandefællesskab i Odsherred tæt i to programmer. Lyt med og kom tæt på Thomas, André, Gustav og Kim og bliv klogere på, hvad mandefællesskabet har betydet for dem.

Hør begge udsendelser her

Foreløbige resultater

Denne nye tilgang til mænd i udsatte positioner har ind til videre resulteret i (FEB 21):

 • 20 % af deltagerne kommer enten i ordinær beskæftigelse eller fleksjob
 • 70 % af deltagerne kommer i én eller flere virksomhedspraktikker inden for seks måneder efter forløbet er afsluttet
 • 70 % af deltagerne gennemførte forløbene
 • deltagerne havde et gennemsnitligt fremmøde på 66 %.

Læs her i en artikel i Kristeligt Dagblad, hvorfor vores samarbejdspartner i Jobcenter Odsherred mener, at vores tilbud virker.

Hvem kan deltage?

 • tilbuddet er ikke LAB-målgruppebetinget, men henvender sig primært til mandlige:
  • aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
  • ressourceforløbborgere
  • borgere i jobafklaringsforløb
  • borgere på ledighedsydelse
  • sygedagpengemodtagere
 • Tilbuddets varighed:
  • Vores standardforløb er 26 uger, hvor mødefrekvensen gradvist falder jo længere, vi kommer frem i forløbet.
  • Tilbuddets varighed og mødefrekvens kan også tilpasses, så det matcher det enkelte jobcenters behov
  • hvert møde er fire timer inkl. en madpakkepause – typisk kl. 10.00-14.00
  • Tilbuddet har sin base ved et naturskønt sted (spejderhytte, naturskole eller lign.) inden for kommunegrænserne og i nærheden af offentlig transport

Forløbets længde giver mulighed for, at Mandefællesskabers facilitatorer kan oparbejde tillidsfulde relationer til deltagerne. De relationer har vist sig at være essentielle, når vi arbejder på at skabe mod og styrke hos mandlige borgere i udsatte positioner til at gå fra at blive forsørget til selv at kunne forsørge.

På hvert forløb møder deltagerne 2 facilitatorer fra Mandefællesskaber, der følger deltagerne gennem hele forløbet. Herudover møder deltagerne også en  virksomhedskonsulent, der varetager etableringen af lønnede timer eller praktik samt en naturvejleder, der understøtter kendskabet til og brugen af naturen med et mål, om at borgerne kan blive inspireret til at bruge naturen som rekreativt rum i bevægelsenden mod arbejdsmarkedet.

Forskning og viden om mænd, natur og fællesskaber

 • Et forskningsprojekt undersøger naturen og skovens indvirkning på mænd i livskrise.
 • Ny forskning fra SDU viser, at naturen kan have afgørende betydning for, om vi overlever vores sygdomme og får mere livskvalitet.
 • Sundhedsstyrelsen udgav i januar 2019 publikationen “Helhedsorienterede beskæftigelsesindsatser med fokus på sundhed”, hvor det tydeliggøres, hvilken indflydelse sundhed, herunder mental sundhed og trivsel, har på den enkelte borgers muligheder for at opnå tilkytnytning til arbejdsmarkedet.
 • I Storbritannien er læger begyndt at udskrive såkaldte ‘grønne og sociale recepter‘, idet man kan se, at naturoplevelser og fællesskab kan lindre angst, ensomhed og depression.
 • Fællesskabsmålingen udarbejdet af Trygfonden viser, at én ud af fem danskere oplever, at de står uden for fællesskaber. De vil rigtig gerne være en del af fællesskaber, men omstændigheder som dårligt helbred, arbejdsløshed og økonomiske problemer betyder, at de har brug for støtte til at blive en del af dem.
 • Én af flere grunde til, at URkraft – mænd, natur og fællesskab har sin base i naturen med bålet som et centralt element skyldes bålets indvirkning på det parasympatiske nervesystem, som en forsker uddyber i denne artikel i Videnskab.dk.
 • Find undersøgelser om mænds sundhed på Forum for Mænds Sundhed hjemmeside
 • Nyere forskning fra VIVE viser, at der er god samfundsøkonomi i at målrette midler til samfundets mest udsatte.

Er jeres jobcenter interesseret?

Er jeres jobcenter interesseret i at høre mere om opbygningen og erfaringerne med URkraft – mænd, natur og fællesskab, er I velkomne til at kontakte Mandefællesskaber.