URkraft – bevægelsen mod mod arbejdsmarkedet starter i fællesskabet

I tilbuddet URkraft – mænd, natur og fællesskab bruger vi naturen som metodisk ramme i vores arbejde med at skabe tillid, relationer og fællesskab mellem mænd i udsatte positioner.

Det gør vi, for at mændene kan danne værdifulde netværk og identificere g(l)emte ressourcer og kompetencer – og dermed starte en bevægelse mod arbejdsmarkedet.

Gennem forløbet træner vi at være en aktiv del af et fællesskab, der på flere måder afspejler det at kunne indgå i et arbejdsfællesskab.
Vi arbejder med vores fysik, bygger tømmerflåder, sanker og hugger brænde, laver bål, brygger bålkaffe og snakker – i tillidsbaserede samtaler – om emner, der vedrører mændenes bevægelse mod arbejdsmarkedet.

Alt sammen for at styrke mændene til – som første skridt på vej mod beskæftigelse – at kunne opnå lønnede timer / virksomhedspraktik sideløbende med deltagelse i URkraft.

Tilbuddet er designet og udviklet af Mandefællesskabers stifter og ejer, Bo Johannes Thiesen, og drives og faciliteres af Mandefællesskabers team og samarbejdspartnere.

Her kan du finde en e-flyer om URkraft.

“Mændene i skoven”

P1’s Baglandet følger vores URkraft-mandefællesskab i Odsherred tæt i to programmer. Lyt med og kom tæt på Thomas, André, Gustav og Kim og bliv klogere på, hvad mandefællesskabet har betydet for dem.

Hør begge udsendelser her

Foreløbige resultater

Denne nye tilgang til mænd i udsatte positioner har ind til videre resulteret i (JAN 20):

 • 71 % af deltagerne kommer enten i job, fleksjob, løntilskud eller virksomhedspraktik inden for seks måneder efter forløbet er afsluttet
 • 70 % af deltagerne gennemførte forløbene
 • deltagerne havde et gennemsnitligt fremmøde på 66 %.

Læs her i en artikel i Kristeligt Dagblad, hvorfor vores samarbejdspartner i Jobcenter Odsherred mener, at vores tilbud virker.

Hvem kan deltage?

 • tilbuddet er ikke LAB-målgruppebetinget, men henvender sig typisk til mandlige borgere:
  • i ressourceforløb
  • aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
  • i jobafklaringsforløb
  • på sygedagpenge
  • fleksjobbere der ikke har fået et fleksjob endnu
  • der er plads til op til 12 deltagere pr. forløb
 • Tilbuddets varighed:
  • 13 uger – typisk med start i marts og august
  • 16 uger – typisk med start i marts og august
  • 20 uger – typisk med start i august
   • i alle tre forløb er hvert møde på 4 timer (typisk kl. 10.00-14.00)
 • når tilbuddet er afsluttet ligger der 4 efterværnsmøder med 3-4 ugers mellemrum. Formålet er her at:
  • fastholde den positive udvikling
  • vedligeholde netværket, der er opbygget gennem forløbet
  • sætte nye beskæftigelsesrettede mål for de af deltagerne, der ikke er kommet i praktik under forløbet

På hvert forløb møder deltagerne 2 facilitatorer fra Mandefællesskaber, der følger deltagerne gennem hele forløbet (hvis ønsket, deltager Mandefælleskaber også med en virksomhedskonsulent, der varetager etableringen af praktik/lønnede timer)

Forløbets længde giver mulighed for, at Mandefællesskabers facilitatorer kan oparbejde tillidsfulde relationer til deltagerne. De relationer har vist sig at være essentielle, når vi arbejder på at skabe lyst og styrke til at gå fra at blive forsørget til selv at kunne forsørge.

Forskning og viden om mænd, natur og fællesskaber

 • Et forskningsprojekt undersøger naturen og skovens indvirkning på mænd i livskrise.
 • Ny forskning fra SDU viser, at naturen kan have afgørende betydning for, om vi overlever vores sygdomme og får mere livskvalitet.
 • Sundhedsstyrelsen udgav i januar 2019 publikationen “Helhedsorienterede beskæftigelsesindsatser med fokus på sundhed”, hvor det tydeliggøres, hvilken indflydelse sundhed, herunder mental sundhed og trivsel, har på den enkelte borgers muligheder for at opnå tilkytnytning til arbejdsmarkedet.
 • I Storbritannien er læger begyndt at udskrive såkaldte ‘grønne og sociale recepter‘, idet man kan se, at naturoplevelser og fællesskab kan lindre angst, ensomhed og depression.
 • Fællesskabsmålingen udarbejdet af Trygfonden viser, at én ud af fem danskere oplever, at de står uden for fællesskaber. De vil rigtig gerne være en del af fællesskaber, men omstændigheder som dårligt helbred, arbejdsløshed og økonomiske problemer betyder, at de har brug for støtte til at blive en del af dem.
 • Én af flere grunde til, at URkraft – mænd, natur og fællesskab har sin base i naturen med bålet som et centralt element skyldes bålets indvirkning på det parasympatiske nervesystem, som en forsker uddyber i denne artikel i Videnskab.dk.
 • Find undersøgelser om mænds sundhed på Forum for Mænds Sundhed hjemmeside
 • Nyere forskning fra VIVE viser, at der er god samfundsøkonomi i at målrette midler til samfundets mest udsatte.

Er jeres jobcenter interesseret?

Er jeres jobcenter interesseret i at høre mere om opbygningen og erfaringerne med URkraft – mænd, natur og fællesskab, er I meget velkomne til at kontakte Mandefællesskaber.