Hvad er URkraft – mænd, bål og fællesskab

Når man(d) er kørt af sporet, så kan et miljøskifte være afgørende.

URkraft – mænd, bål og fællesskab er et miljøskifte for de mænd, der deltager. Her finder vi tilbage til det enkle – tilbage til urkraften.

Vi sanker og hugger brænde, laver bål, brygger bålkaffe, bygger tømmerflåder og snakker – i strukturede samtaler – om forskellige temaer, der vedrører mændene.

Alt sammen for at mændene kan (gen)opdage, hvem de egentlig er efter mange år i systemet og dermed påbegynde en bevægelse mod arbejdsmarkedet i form af en virksomhedspraktik i løbet af eller i umiddelbart forlængelse af tilbuddet.

Tilbuddet er designet og udviklet af Mandefællesskabers stifter og ejer, Bo Johannes Thiesen, og drives og faciliteres af Mandefællesskabers team og samarbejdspartnere.

Foreløbige resultater

Denne nye tilgang til mænd i udsatte positioner har ind til videre resulteret i (FEB 19):

 • 50 % af de deltagerne kommer enten i job, fleksjob, løntilskud eller virksomhedspraktik
 • et gennemsnitligt fremmøde på 83 %.

Effektmålinger udfyldt af de deltagende mænd viser blandt andet, at:

 • 93 % af de deltagende mænd vurderer, at det har haft positiv betydning for deres udbytte af forløbet, at forløbet finder sted i naturen.
 • 65 % af de deltagende mænd vurderer, at forløbet har haft en positiv indflydelse på deres generelle mentale helbred.
 • 100 % af de deltagende mænd vurder, at URkraft – mænd, bål og fællesskab er et rigtigt godt tilbud til mænd i ressourceforløb og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Læs her i en artikel i Kristeligt Dagblad, hvorfor vores samarbejdspartner i Jobcenter Odsherred mener, at vores tilbud virker.

Hvem kan deltage?

Tilbuddet er primært designet til mænd, der er:

 • i ressourceforløb
 • aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Tilbuddet er:

 • et forløb på 20 møder, der spænder over 5 måneder enten i foråret eller i efteråret
  • hvert møde er på 4 timer (kl. 10.00-14.00) én fast ugedag
 • op til 12 mænd kan deltage på forløbet

Forskning om mænd, bål og fællesskaber

 • Én af flere grunde til, at URkraft – mænd, bål og fællesskab har sin base omkring bålet skyldes bålets indvirkning på det parasympatiske nervesystem, som en forsker uddyber i denne artikel i Videnskab.dk.
 • Et nyt forskningsprojekt undersøger naturen og skovens indvirkning på mænd i livskrise.
 • Fællesskabsmålingen udarbejdet af Trygfonden viser, at én ud af fem danskere oplever, at de står uden for fællesskaber. De vil rigtig gerne være en del af fællesskaber, men omstændigheder som dårligt helbred, arbejdsløshed og økonomiske problemer betyder, at de har brug for støtte til at blive en del af dem.

Er jeres kommune interesseret?

Er jeres kommune interesseret i at høre mere om opbygningen og erfaringerne med URkraft – mænd, bål og fællesskab, er I meget velkomne til at kontakte Mandefællesskaber for en uforpligtende snak.