URkraft – et anderledes beskæftigelsesrettet tilbud

Når man(d) er kørt fast, så kan luftforandring være afgørende for at komme tilbage på sporet.

URkraft – mænd, bål og fællesskab er luftforandring for de mænd, der deltager.

Over 20 møder træner vi at indgå i et fællesskab, der på mange måder afspejler et arbejdsfællesskab.
Det gør vi ved at sanke og hugge brænde, lave bål, brygge bålkaffe, bygge tømmerflåder og snakke omkring bålet – i strukturede samtaler – om forskellige temaer, der vedrører mændene.

Alt sammen for at mændene kan genopdage g(l)emte ressourcer og dermed påbegynde en bevægelse mod arbejdsmarkedet i form af en virksomhedspraktik sideløbende med deltagelse i tilbuddet.

Tilbuddet er designet og udviklet af Mandefællesskabers stifter og ejer, Bo Johannes Thiesen, og drives og faciliteres af Mandefællesskabers team og samarbejdspartnere.

“Mændene i skoven”

P1’s Baglandet følger vores URkraft-mandefællesskab i Odsherred tæt i to programmer. Lyt med og kom tæt på Thomas, André, Gustav og Kim og bliv klogere på, hvad mandefællesskabet har betydet for dem.

Hør begge udsendelser her

Foreløbige resultater

Denne nye tilgang til mænd i udsatte positioner har ind til videre resulteret i (AUG 19):

 • 50 % af deltagerne kommer enten i job, fleksjob, løntilskud eller virksomhedspraktik inden for seks måneder efter forløbet er afsluttet
 • et gennemsnitligt fremmøde på 78 %.

Effektmålinger udfyldt af deltagerne viser blandt andet, at:

 • 93 % vurderer, at det har haft positiv betydning for deres udbytte af forløbet, at forløbet finder sted i naturen.
 • 65 % vurderer, at forløbet har haft en positiv indflydelse på deres generelle mentale helbred.
 • 100 % vurder, at URkraft – mænd, bål og fællesskab er et rigtigt godt tilbud til mænd i ressourceforløb og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Læs her i en artikel i Kristeligt Dagblad, hvorfor vores samarbejdspartner i Jobcenter Odsherred mener, at vores tilbud virker.

Hvem kan deltage?

Tilbuddet er primært designet til mandlige borgere, der er:

 • i ressourceforløb
 • aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Tilbuddets format

 • et forløb er på 20 møder, som spænder over 4-5 måneder enten i foråret eller i efteråret
  • hvert møde er på 4 timer (kl. 10.00-14.00)
 • når tilbuddet er afsluttet ligger der 4 efterværnsmøder med 3-4 ugers mellemrum. Formålet er her at:
  • fastholde den positive udvikling
  • vedligeholde netværket, der er opbygget gennem forløbet
  • sætte nye mål for de af deltagerne, der ikke er kommet i praktik under forløbet

Hvert hold har plads til 12 deltagere.

På hvert forløb møder deltagerne 2 facilitatorer fra Mandefællesskaber, der følger deltagerne gennem hele forløbet.

Forløbets længde giver mulighed for, at Mandefællesskabers facilitatorer kan oparbejde tillidsfulde relationer til deltagerne. De relationer har vist sig at være essentielle, når vi arbejder på at skabe lyst og styrke til at gå fra at blive forsørget til selv at kunne forsørge.

Forskning om mænd, bål og fællesskaber

 • Én af flere grunde til, at URkraft – mænd, bål og fællesskab har sin base omkring bålet skyldes bålets indvirkning på det parasympatiske nervesystem, som en forsker uddyber i denne artikel i Videnskab.dk.
 • Et nyt forskningsprojekt undersøger naturen og skovens indvirkning på mænd i livskrise.
 • Fællesskabsmålingen udarbejdet af Trygfonden viser, at én ud af fem danskere oplever, at de står uden for fællesskaber. De vil rigtig gerne være en del af fællesskaber, men omstændigheder som dårligt helbred, arbejdsløshed og økonomiske problemer betyder, at de har brug for støtte til at blive en del af dem.

Er jeres kommune interesseret?

Er jeres kommune interesseret i at høre mere om opbygningen og erfaringerne med URkraft – mænd, bål og fællesskab, er I meget velkomne til at kontakte Mandefællesskaber for en uforpligtende snak.