Vi er en virksomhed, der gennem en årrække har specialiseret os i at hjælpe mænd på kontanthjælp og i ressourceforløb ind eller tættere på arbejdsmarkedet.

Vi tror på og har erfaret, at sunde og tillidsbaserede mandefællesskaber i naturen kan flytte mandlige borgere, der står i udsatte positioner, tættere på beskæftigelse.

Vi tror også på, at maskulinitetsforståelse og en fælles referenceramme i det at være mand på kanten af arbejdsmarkedet har betydning, når mandlige borgere skal motiveres og styrkes til at tage afgørende skridt i retning mod selvforsøgelse.

Derfor opholder vi os i naturen – i fællesskab.
For ophold i naturen og følelsen af social integration har en dokumenteret positiv indvirkning på vores mentale sundhed – og en styrket mental sundhed er et afgørende parameter for at kunne rykke sig  i retning af arbejdsmarkedet, når man står på kanten.

Gennem det specialudviklede forløb URkraft – mænd, natur og fællesskab realiserer vi vores ambitioner om at skabe sunde og tillidsbaserede mandefælllesskaber.

Her bevæger mændene sig ud af oplyste lokaler og samles i naturen omkring et buldrende bål. Fællesskabet i naturen er rammen for, at mændene kan skabe nye værdifulde netværk samt styrke deres mentale og fysiske helbred.

Og dén effekt har vist sig at skabe en bevægelse i retning mod arbejdsmarkedet for hovedparten af deltagerne.

“Mændene i skoven”

P1’s Baglandet følger vores URkraft-mandefællesskab i Odsherred tæt i to programmer. Lyt med og kom tæt på Thomas, André, Gustav og Kim og bliv klogere på, hvad mandefællesskabet har betydet for dem.

Hør begge udsendelser her