PROJEKT FODFÆSTE GENNEM NATUREN

– et beskæftigelsesrettet projekt for unge mandligeborgere i udsatte positioner bevilget af VELUX FONDEN

Cabi, Mandefællesskaber, Århus Kommune og DareGender har modtaget en bevilling fra VELUX FONDEN til over 2,5 år at afvikle fire forløb á 26 uger i naturen for mandlige borgere i udsatte positioner i alderen 25-29 år. Fællesskaberne i naturen har til formål at styrke den enkelte unge til at komme tættere på uddannelse eller job. Vi lægger fra land med det første forløb primo november 2021. Læs evt pressemeddelelsen her for yderligere info eller kontakt Bo, hvis du ønsker at vide mere om projektet.

Du kan også læse mere om projektet og projektets resultater på Cabis hjemmeside.