PROJEKT FODFÆSTE GENNEM NATUREN

– et beskæftigelsesrettet projekt for unge mandligeborgere i udsatte positioner bevilget af VELUXFONDEN

Cabi, Mandefællesskaber, Århus Kommune og DareGender har modtaget en bevilling fra VELUXFONDEN til over 2,5 år at afvikle fire forløb á 26 uger i naturen for mandlige borgere i udsatte positioner i alderen 25-29 år. Fællesskaberne i naturen har til formål at styrke den enkelte unge til at komme tættere på uddannelse eller job. Vi lægger fra land med det første forløb primo november 2021. Læs evt pressemeddelelsen her for yderligere info eller kontakt Bo, hvis du ønsker at vide mere om projektet.

Du kan også læse mere om projektet og projektets resultater på Cabis hjemmeside.

Du kan også se to korte videoer på Cabis LinkedIn-profil:
a) her fortæller Tommy, der er ansat i Mandefællesskaber og faciliterer fællesskaberne, hvordan vi bruger naturen og fællesskabet som metodisk ramme til at tænde håbet hos de unge mænd.
b) her fortæller Jonas, der er ansat i Jobcenter Århus og er virksomhedskonsulent i Fodfæste-projektet, hvordan han oplever, at projektet har effekt for de unge mænd.

Er du interesseret i metoden, vi bruger i Fodfæste og i vores øvrige arbejde med mandlige borgere i udsatte positioner, så slå et smut forbi Mandefællesskabers LinkedIn-profil og de her to artikler, som Tommy har skrevet:
a) om hvordan han hjælper én af de unge mænd med at bruge vrede konstruktivt.
b) om hvordan man kan bruge urtesankning som støttemiljø for unge mænd i udsatte positioner.