Cabi, Mandefællesskaber, Århus Kommune og DareGender har modtaget en bevilling fra VELUXFONDEN til over 2,5 år at afvikle fire forløb á 26 uger i naturen for mandlige borgere i udsatte positioner i alderen 25-29 år.

Fællesskaberne i naturen har til formål at styrke den enkelte unge til at komme tættere på uddannelse eller job.

Vi lægger fra land med det første forløb primo november 2021.

Læs evt pressemeddelelsen her for yderligere info eller kontakt Bo, hvis du ønsker at vide mere om projektet.