Hvorfor har vi brug for mandefællesskaber?

“Vores største udfordring er ensomhed” sagde Michael, der har deltaget på URkraft – mænd, bål & fællesskab en formiddag omkring bålet, da han skulle reflektere over, hvor han var mest udfordret for tiden.

Forskning har vist, at mennesker med gode sociale relationer har 50 % større sandsynlighed for at overleve sammenlignet med isolerede mennesker.

Alt for mange mænd har ingen nære relationer.

page11image1807142400

De nære relationer er afgørende for vores trivsel og sundhed. For de fleste mænd er deres partner deres vigtigste og ofte eneste nære relation, de kan tale fortroligt med og som kan hjælpe dem til bedre helbred og trivsel.
Udfordringen er blot, at rigtig mange mænd står uden partner.

Som figuren ovenfor viser, så har hver fjerde mand uden job og partner ingen sociale relationer, mens 2/3 af de mænd, der er i job har sociale relationer på jobbet, hvilket understreger, at arbejdspladsen er for mænd en central arena for dannelsen af sociale relationer.

Ensomhed er dyrt – for både den enkelte og samfundet

Ensomhed koster årligt samfundet 10 milliarder kroner i sunhedspleje og tabt produktion.

350.000 danskere føler sig svært ensomme, herunder 300.000 under 65 år. Ensomhed kan afstedkomme stress, depression og søvnløshed, og kan i sidste ende medføre dødsfald.

Især mænd er mere udsat for overdødelighed pga. ensomhed.

For at imødegå mænds isolation og ensomhed har vi brug for sunde og tillidsbaserede mandefællesskaber – især for mænd, der står uden job på kanten af samfundet.