“Mændene i skoven”

P1’s Baglandet følger vores URkraft-mandefællesskab i Odsherred tæt i to programmer. Lyt med og kom tæt på Thomas, André, Gustav og Kim og bliv klogere på, hvad mandefællesskabet har betydet for dem.

Hør begge udsendelser her

URkraft – mænd, natur og fællesskab

Mandefællesskabers kerneydelse er dette specialdesignet  beskæftigelsesrettede tilbud primært til mandlige borgere i ressourceforløb , der gennemføres i samarbejde med jobcentre.

Gennem forløbet sanker vi og hugger brænde, laver bål, brygger bålkaffe, bygger tømmerflåder, vandrer i skoven og snakker – i strukturede samtaler – om forskellige temaer, der vedrører mændene.

Alt sammen for at mændene kan genopdage g(l)emte ressourcer og dermed starte en bevægelse mod arbejdsmarkedet i form af en virksomhedspraktik, der for nogle munder ud i job og fleksjob.

BO JOHANNES THIESEN

Stifter & ejer, Mandefællesskaber

Bo (f. 1978) er drevet af ønsket om at skabe sunde og stærke mandefællesskaber for mænd, der står på kanten af fællesskabet.
Mænd der – efter egne udsagn – lider af ensomhed og som på et eller andet tidspunkt er kommet i en situation, hvor de er røget ud af arbejdsmarkedet.