“Mændene i skoven”

P1’s Baglandet følger vores URkraft-mandefællesskab i Odsherred tæt i to programmer. Lyt med og kom tæt på Thomas, André, Gustav og Kim og bliv klogere på, hvad mandefællesskabet har betydet for dem.

Hør begge udsendelser her

URkraft – mænd, natur og fællesskab

Vi har specialiseret os i at hjælpe mænd på kanten af arbejdemarkedet i eller tættere på selvforsørgelse.

Det gør vi gennem vores kerneydelse, som er denne specialdesignet beskæftigelsesfremmende indsats primært til mandlige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbborgere, som gennemføres i samarbejde med jobcentre.

Gennem forløbet sanker vi og hugger brænde, laver bål, brygger bålkaffe, bygger tømmerflåder, vandrer i skoven og snakker om forskellige temaer, der vedrører mændenes vej mod arbejdsmarkedet.

Alt sammen for at mændene kan genopdage g(l)emte ressourcer og kompetencer og dermed starte en bevægelse mod arbejdsmarkedet i form af lønnede timer sideløbende med deltagelse i indsatsen. 

BO JOHANNES THIESEN

Stifter & ejer, Mandefællesskaber

Bo (f. 1978) er drevet af ønsket om at skabe sunde og stærke mandefællesskaber for mænd, der står på kanten af fællesskabet.
Mænd der – efter egne udsagn – lider af ensomhed og som på et eller andet tidspunkt er kommet i en situation, hvor de er røget ud af arbejdsmarkedet.