Hvad er URkraft – mænd, bål & fællesskab

Når man(d) er kørt af sporet, så kan et miljøskifte være afgørende.

URkraft – mænd, bål & fællesskab er et miljøskifte for de mænd, der deltager. Her finder vi tilbage til det enkle – tilbage til urkraften.

Vi sanker og hugger brænde, laver bål, brygger bålkaffe, bygger tømmerflåder og snakker – i strukturede samtaler – om forskellige temaer, der vedrører mændene.

Alt sammen for at mændene kan (gen)opdage, hvem de egentlig er efter mange år i systemet og dermed påbegynde en bevægelse tilbage mod arbejdsmarkedet.

Tilbuddet er designet og udviklet af Mandefællesskabers stifter og ejer, Bo Johannes Thiesen, og drives og faciliteres af Bo Johannes Thiesen samt Mandefællesskabers øvrige team og samarbejdspartnere.

Formål med URkraft – mænd, bål & fællesskab

Gennem deltagelse i et struktureret mandefællesskab er det formålet med URkraft – mænd, bål & fællesskab, at deltagerne:

 • Genfinder og får identificeret deres g(l)emte ressourcer og dermed får styrket deres arbejdsevne
 • Får styrket deres selvværd og selvtillid ved at (gen)opdage, hvem de egentlig er bag deres ‘situation’
 • Imødegår isolation og ensomhed ved at danne netværk med andre mænd
 • Via strukturede samtaler bliver bedre til at tale om, hvordan de har det og dermed styrker deres mentale sundhed

Hvem kan deltage?

Tilbuddet er primært designet til mænd, der er:

 • i ressourceforløb
 • aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Tilbuddet er:

 • et 20-ugers forløb (august-december / januar-juni)
 • ét møde om ugen á 4 timer
 • op til 10 mænd kan deltage på forløbet

Aktuelle samarbejder

Mandefællesskaber samarbejder med Jobcenter Køge (siden september 2017) og Jobcenter Odsherred (siden august 2018), hvor URkraft – mænd, bål & fællesskab er et frivilligt tilbud til mænd i ressourceforløb og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Resultater

URkraft – mænd, bål & fællesskab er pt. gennemført i samarbejde med Jobcenter Køge i efteråret 2017 og foråret 2018.

Det gennemsnitlige fremmøde har været 88 %.

Effektmålinger udfyldt af de deltagende mænd viser, at:

 • 93 % af de deltagende mænd vurderer, at det har haft positiv betydning for deres udbytte af forløbet, at forløbet finder sted i naturen.
 • 65 % af de deltagende mænd vurderer, at forløbet har haft en positiv indflydelse på deres generelle mentale helbred.
 • 100 % af de deltagende mænd vurder, at URkraft – mænd, bål & fællesskab er rigtig godt som tilbud for for mænd i ressourceforløb og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Forskning om mænd, bål og fællesskaber

 • Én af flere grunde til, at URkraft – mænd, bål & fællesskab har sin base omkring bålet skyldes bålets indvirkning på det parasympatiske nervesystem, som en forsker uddyber i denne artikel i Videnskab.dk.
 • Et nyt forskningsprojekt undersøger naturen og skovens indvirkning på mænd i livskrise.
 • Fællesskabsmålingen udarbejdet af Trygfonden viser, at én ud af fem danskere oplever, at de står uden for fællesskaber. De vil rigtig gerne være en del af fællesskaber, men omstændigheder som dårligt helbred, arbejdsløshed og økonomiske problemer betyder, at de har brug for støtte til at blive en del af dem.

Er jeres kommune interesseret?

Er jeres kommune interesseret i at høre mere om opbygningen og erfaringerne med URkraft – mænd, bål & fællesskab, er I meget velkomne til at kontakte Mandefællesskaber for en uforpligtende snak.